Agenda

14 d’abril 2016

Medi ambient i
sostenibilitat urbana

19.30 – 21.30h
Sala de Plens de l’Ajuntament de Blanes

Realitzada

21 d’abril 2016

Activitats econòmiques
i serveis als ciutadans

19.30 – 21.30h
Sala de Plens de l’Ajuntament de Blanes

Realitzada

26 d’abril 2016

Model de desenvolupament
urbà

19.30 – 21.30h
Sala de Plens de l’Ajuntament de Blanes

Realitzada

12 de juliol 2017

Presentació del POUM aprovat inicialment

19.00 – 20.30h
Sala de Plens de l’Ajuntament de Blanes

Realitzada