Presentació de l’alcalde

 

Benvinguts i benvingudes,

Com molts segurament ja en sou coneixedors, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha declarat nul el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Blanes, aprovat l’any 2010, segons sentència núm. 237/2015.

La sentència d’anul·labilitat es basa en que considera que, si bé el POUM inclou un estudi d’inundabilitat, aquest és insuficient i existeixen omissions i manca de planificació sobre les mesures de protecció davant els riscos d’inundació així com la programació i execució de les obres corresponents. També sobre la seva delimitació, que ara caldrà rectificar.

Davant d’aquesta sentència, la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Blanes han presentat un recurs de cassació davant el Tribunal Suprem (TS) on s’argumenta que l’estudi d’inundabilitat ja preveia derivar les mesures concretes i les obres de protecció a executar als futurs desenvolupaments dels corresponents planejaments derivats i que les delimitacions de les zones inundables s’havien localitzat fora dels sòls urbans consolidats.

Fins que el TS no resolgui l’admissió a tràmit d’aquest recurs (es preveu un termini d’uns vuit mesos a un any i mig), el POUM seguirà vigent, es seguiran atorgant les llicències urbanístiques en funció de les seves determinacions, i les ja atorgades fins a la data, seran vàlides a tots els efectes.

Per tal d’abordar aquesta problemàtica sobrevinguda a rel d’aquesta sentència que anul·la el vigent POUM, l’Ajuntament ha estudiat diferents alternatives considerant finalment que la opció més avantatjosa econòmica, per seguretat jurídica i de terminis, és la d’iniciar els tràmits d’una revisió de l’actual POUM i no el redactat d’un nou POUM.

En aquesta revisió s’hi introduirien, a més de les prescripcions contingudes en la sentència relatives a l’estudi d’inundabilitat, les noves disposicions legals i urbanístiques aprovades fins a data d’avui, les figures de planejament derivat i de gestió actualment en fase d’estudi i aquells possibles ajustos que s’han detectat com a millorables al llarg de la seva aplicació en aquests darrers 5 anys.

La revisió del POUM s’obre amb un procés de participació obert a tothom, que s’inicia amb l’aprovació dels documents d’Avanç de Pla i del corresponent Programa de Participació Piutadana.

Finalment només em resta, com a alcalde d’aquesta vila, convidar a tothom a participar en aquesta fase d’elaboració dels treballs preliminars d’aquest document de planejament, que ens afecta a tots en més o menys mesura.

 

Aprofito per adreçar-vos, una vegada més, la meva sincera salutació.

 

Miquel Lupiáñez Zapata
Alcalde de Blanes