Revisió del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de la vila de Blanes

PLANIFICANT EL TERRITORI

El POUM és un instrument que ordena urbanísticament tot el territori del terme municipal de Blanes.

FUTUR SOSTENIBLE

El POUM dissenya el desenvolupament i els creixements futurs de la nostra vila, tenint en compte criteris de sostenibilitat.

UN PROCÉS OBERT

La revisió del POUM es concep com un procés que compta amb la participació de la ciutadania.

NOTÍCIES