Sessió de retorn i presentació del POUM aprovat inicialment

El passat dimecres 12 de juliol de 2017 va tenir lloc l’anomenada Sessió de retorn de la participació i presentació del POUM celebrada a les 19.00 hores a la Sala de Plens de l’Ajuntament de Blanes. La sessió va comptar amb l’assistència de poc menys d’una vintena de persones i ja es pot consultar el document de retorn corresponent.

El toc d’inici de la sessió el va donar la regidora Pepa Celaya que va presentar les grans línies d’actuació del POUM aprovat inicialment. A continuació, l’equip de participació ciutadana de Lavola va fer un repàs cronològic de les accions ja realitzades durant la fase d’avanç del POUM i es van explicar les accions previstes per a la fase actual, entre les quals s’inclou la sessió en qüestió. Seguidament es va donar pas a l’Esteve Coromines, de l’equip tècnic assessor en la redacció del POUM de Blanes, que va explicar les propostes del POUM aprovat inicialment (sistema viari i mobilitat, espais lliures, equipaments, previsions de creixement, inundabilitat i càmpings i hotels). Durant l’explicació tècnica es van resoldre tots els dubtes plantejats  i requerits pels assistents i, al final de la sessió, es va obrir un espai de debat en què els assistents van poder mostrar les seves inquietuds sobre aspectes que voldrien que el POUM tractés o resolgués.

El document que ara es publica aglutina tots els dubtes i aportacions de la sessió, juntament amb les presentacions de l’equip de participació i de redacció de POUM, amb l’objectiu últim de vehicular totes les demandes sorgides cap a l’Ajuntament i l’equip redactor per a que les puguin prendre en consideració en la redacció final del POUM.

No dubteu en fer arribar qualsevol esmena o aportació que considereu escaient a través del registre d’aportacions ciutadanes de la web. A més, recordeu que està en marxa el període d’exposició pública del POUM aprovat inicialment durant el qual podreu presentar al·legacions sobre la proposta (vegeu document de retorn de la sessió per a més detalls). També podeu concertar, demanant cita prèvia al Departament d’Urbanisme de l’Ajuntament, una trobada amb l’equip tècnic per resoldre dubtes o ampliar informació.

La participació del POUM de Blanes no s’atura, aprofiteu per dir-hi la vostra i recordeu d’estar al cas de la web, on podreu trobar tota la informació necessària.