Ja podeu conèixer les aportacions recollides a la primera sessió de participació

El dia 14 d’abril de 2016 va tenir lloc la primera sessió de participació del POUM de Blanes. La temàtica tractada va ser medi ambient i sostenibilitat urbana. En aquests moments ja podeu consultar les aportacions fetes durant la sessió.

Es van fer grups de treball per debatre sobre 3 temes principals proposats: la Muntanya de Sant Joan, el Delta de la Tordera i la qualitat ambiental a la vila. L’equip de dinamització del procés ha recollit totes les aportacions fetes durant la sessió en un petit document de síntesi que podeu consultar a l’apartat de documentació d’aquesta mateixa pàgina web. Aquest document inclou els elements presentats a la sessió per l’equip de Lavola, encarregat de la redacció dels documents d’avaluació ambiental del POUM i de la dinamització del procés de participació del POUM.

Un cop finalitzades les 3 sessions de participació previstes es farà un informe de retorn que englobi totes les aportacions recollides en el procés, tant en les sessions presencials com a través de la bústia ciutadana de la pàgina web i de l’enquesta. Si encara no ho heu fet, us animeu a contestar l’enquesta ciutadana.

Utilitzeu la bústia ciutadana per fer-nos arribar qualsevol comentari o aportació.