Aprovació inicial de la revisió del POUM de Blanes

El passat dijous 29 de juny de 2017 en sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Blanes es va aprovar inicialment el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Blanes (POUM d’ara en endavant), amb 13 vots a favor i 8 en contra.

S’obre, a partir d’aquí el període d’exposició pública de la documentació aprovada inicialment per tal que tothom interessat pugui examinar-la i realitzar les al·legacions que consideri oportunes. A tal efecte, durant el termini d’exposició pública, la documentació es podrà consultar físicament a l’edifici Centre Cultural Els Padrets (Carrer Sant Bonós, 5), de dilluns a divendres de 9.30 a 13.30 hores. En els propers dies la documentació també  estarà disponible a través de la web del POUM, a la web municipal i se’n podran obtenir còpies en CD a l’Oficina d’Informació i Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament (Passeig de Dintre, 29).

A més a més, qui ho desitgi podrà concertar amb l’equip tècnic assessor del POUM una trobada per ampliar informació i aclarir dubtes, entre d’altres. Per fer-ho caldrà demanar cita prèvia a través del Departament d’Urbanisme de l’Ajuntament.

A part de tot l’anterior, us convidem a assistir a la Sessió  de retorn de la participació i presentació del POUM que tindrà lloc el proper dimecres 12 de juliol de 2017 a les 19.00 hores a la Sala de Plens de l’Ajuntament de Blanes. En aquesta sessió es presentaran les línies generals i principals propostes del POUM aprovat inicialment, relacionant-les amb la diagnosi inicial i amb les conclusions de la participació i també s’explicarà com presentar les al·legacions per a què aquestes es puguin prendre en consideració de cara al document d’aprovació provisional. A més, s’obrirà un espai de debat per recopilar possibles esmenes o millores en referència a la proposta de POUM.

Continua la participació del POUM de Blanes…Us esperem a tots el proper dimecres 12 de juliol a les 19.00 a la Sala de Plens de l’Ajuntament!