La ciutadania analitza els temes de turisme, comerç, indústria i equipaments en la segona sessió de participació ciutadana

El procés de revisió del POUM va celebrar el passat dijous 21 d’abril la segona sessió de participació ciutadana en la qual es van tractar temes relacionats amb les activitats econòmiques i els serveis per la ciutadania.

La sessió va començar amb una presentació sobre les dades demogràfiques, econòmiques i d’habitatge feta per Joan Vicente, Doctor en Geografia de l’Àrea de Geografia Humana de la Universitat de Girona. A continuació els assistents van debatre per grups sobre tres dels aspectes principals de l’activitat econòmica de la vila i els serveis ciutadans: turisme i comerç, indústria i equipaments.

Totes les persones van poder reflexionar sobre els tres temes i la posada en comú de les diferents reflexions va evidenciar l’existència de diferents opinions, en alguns casos contràries, en d’altres complementàries, sobre els diversos temes.

En relació al turisme els diferents grups van coincidir en buscar una oferta alternativa que ajudi a potenciar el turisme existent i intenti desestacionalitzar-lo (turisme cultural, esportiu, de fires…). La forma proposada de com fer-ho va variar en funció del grup de treball. En aquest sentit, els càmpings van ser un dels temes amb major divergència d’opinions, ja que en alguns casos els veïns opinaven que caldria recuperar l’espai del Delta de la Tordera, altres que caldria aprofitar aquell espai per construir-hi hotels més atractius per a nous visitants i altres que caldria mantenir-los i/o millorar-los ja que són els principal motor turístic del municipi.

Pel que fa al comerç, el debat es va centrar per una banda en potenciar el comerç de proximitat i de valor afegit dins del nucli urbà i concentrar les grans superfícies comercials en zones més perifèriques.

En relació al tema de la indústria els assistents varen coincidir en concentrar les activitats industrials en un mateix espai, fora del casc urbà, i en optar per empreses poc contaminants. Es van recollir idees de potenciació d’empreses tecnològiques d’abast internacional, activitats lligades al port i afavorir sinèrgies i col·laboracions entre les diferents indústries. Així mateix, es va proposar la necessitat de facilitar ajudes per a noves empreses a partir de lloguers socials i promoció de l’emprenedoria.

En la temàtica d’equipaments el debat va girar bàsicament entorn a dos tipus d’equipaments: esportiu i administratius. En relació als equipaments esportius, cal destacar la diversitat d’opinions sobre on ubicar la piscina coberta municipal, ja que alguns defensaven que aquesta hauria d’estar a la nova ciutat esportiva (garantint un bon accés en transport públic des dels diferents barris de la ciutat) mentre que d’altres creien que caldria situar-la en una zona més cèntrica per facilitar l’accessibilitat a peu, aprofitant l’espai de l’antic pavelló. Precisament aquest espai fou punt de debat per la gran diversitat d’usos proposats pels assistents: ubicació d’equipaments administratiu, hotel d’entitats, recinte fira, zona verda i parc amb usos esportiu… Es va destacar també la necessitat de reubicar l’ajuntament en un espai més ampli i accessible.

Totes les aportacions fetes es recolliran en un document de conclusions que es penjarà a l’apartat de documentació d’aquesta web perquè la ciutadania pugui consultar-ne els resultats.

Dues hores de sessió van ajudar a recollir opinions diverses sobre les activitats econòmiques i els serveis ciutadans que ajudaran al procés de revisió del POUM. La setmana vinent se celebrarà la darrera sessió en la qual es reflexionarà sobre el model urbà de Blanes. Des de l’Ajuntament i l’equip redactor s’agraeix la participació de totes les persones que estan assistint a les sessions i es convida a tota la ciutadania a participar en la darrera que tindrà lloc el proper dimarts 26 d’abril a les 19:30 a la Sala d’Actes.