Celebrada la darrera sessió de participació ciutadana on es va tracta el desenvolupament urbà i la mobilitat

El passat 26 d’abril es va celebrar la tercera i última sessió de participació ciutadana en la qual es van tractar temes relacionats amb el desenvolupament urbà i la mobilitat.

La sessió va començar amb una presentació feta per l’arquitecte Esteve Coromines, de l’empresa LAND Urbanisme i Projectes SLP encarregada de la realització de la revisió del POUM. En aquesta presentació es va fer una breu introducció de cap a quines zones es preveuen creixements segons el que definia l’antic planejament.

La dinàmica participativa es va centrar en la reflexió en grups sobre tres grans temes: el desenvolupament urbà, la mobilitat i el tractament d’àmbits de rellevància. Sobre el desenvolupament urbà es va plantejar als assistents cap on cal créixer, com cal fer-ho i quin tipus de creixement es vol per al municipi. A nivell de mobilitat es va demanar quins elements s’han de tenir especialment en compte en el POUM i què cal millorar. Finalment, es va demanar detallar el tractament que hauria de donar el POUM als àmbits específics més rellevants de Blanes (Finca Perpinyà, Illa de Blanes, Pinya de Rosa, zona costanera, Port…).

Dues hores de sessió van ajudar a recollir opinions diverses sobre el desenvolupament urbà a proposar a la ciutat dels més de 25 participants que es tindran en compte en la revisió del POUM.

Totes les aportacions fetes es recolliran en un document de conclusions que es penjarà a l’apartat de Documentació d’aquesta web per a què la ciutadania pugui consultar-ne els resultats.

Des de l’Ajuntament i l’equip redactor s’agraeix la participació de totes les persones que han assistit a les sessions.