La revisió del POUM de Blanes a la premsa

La premsa també es fa ressò del procés de revisió del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) en què estem immersos a Blanes. Concretament, els diari El Punt Avui  i La Marina han publicat, durant el mes d’abril, dues notícies referides al POUM.

Els dos articles en qüestió donen a conèixer el context d’on parteix el procés, la sentència de nul·litat del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, així com algunes de les línies d’actuació que planteja l’avanç de planejament aprovat el darrer 14 de març de 2016 pel Ple de l’Ajuntament de Blanes. Es recullen, també, les posicions dels grups polítics de l’Ajuntament i, alhora, es dóna visibilitat al procés de participació ciutadana que acompanyarà tota la tramitació del POUM.

A continuació podeu consultar aquests articles:

Frenen la construcció a Blanes

Primers treballs del nou Pla urbanístic

Esperem que siguin del vostre interès.