Consulta les conclusions de la sessió de participació sobre activitats econòmiques i serveis

El passat 21 d’abril de 2016 va tenir lloc la segona sessió de participació del POUM de Blanes. La temàtica tractada va ser activitats econòmiques i serveis a la ciutadania. En aquests moments ja podeu consultar les aportacions fetes durant la sessió.

Es van fer grups de treball per debatre sobre 3 temes principals proposats: indústria, equipaments i turismes i comerç. L’equip de dinamització del procés ha recollit totes les aportacions fetes durant la sessió en un petit document de síntesi que podeu consultar a l’apartat de documentació d’aquesta mateixa pàgina web. Aquest document inclou els elements presentats a la sessió per Joan Vicente (Doctor en Geografia de la Universitat de Girona) sobre anàlisi demogràfica, de l’estructura econòmica i del mercat d’habitatge i les aportacions sorgides en el posterior debat en grups de treball.

Un cop finalitzades les 3 sessions de participació previstes es farà un informe de retorn que englobi totes les aportacions recollides en el procés, tant en les sessions presencials com a través de la bústia ciutadana de la pàgina web i de l’enquesta. Si encara no ho heu fet, us animeu a contestar l’enquesta ciutadana.

Utilitzeu la bústia ciutadana per fer-nos arribar qualsevol comentari o aportació.